9up 男朋友辣著女朋友

我個friend最近嬲咗男朋友,原因係佢條仔成日 9up 。

我問佢咩為之9up?講過嘅嘢唔算數?成日開空頭支票?佢話唔係,係以下呢種9up:

「買咗杯珍珠奶茶,我話啲珍珠好好食,佢同我講:『梗係好食啦,呢間啲珍珠係慢煮8個鐘,再人手一粒粒分開,大細都有嚴格規定㗎!』我問係咪咁堅?然後佢話係9up……」

「陪佢去睇模型,我唔識吖嘛,見兩隻大細一樣,又差唔多樣,但價錢差成千蚊,咪問下有咩分別囉!佢答我:『貴呢隻係太空纖維做㗎,飛機都係用呢種物料。』我問係咪真㗎?然後佢話係9up……」

「其實仲有好多例子醒唔起,總之正正經經同佢講嘢,佢一時又粒子又分子,一時又納米又二氧化碳,一味喺度9up,心情唔好嗰陣真係好忟憎!」

「最嬲係初初拍拖,有次去佢度,喺佢屋企樓下迎面有個師奶,男友即刻縮手,然後話:『我阿媽!』當時我仲未正式見過佢家人,所以都窒咗窒,仲望住個師奶露出燦爛笑容,師奶個樣勁驚,跟住男友話:『9up咋!』頂佢個肺!」

我:「都係玩下啫,當情趣囉,男友同你玩,好過成日黑口黑面吖!」

「但後來我再去佢度,樓下迎面有個阿叔,男友又縮手話:『我阿爸!』我即刻就指住佢嚟屌:『仆街啦你!』點知嗰個真係佢阿爸,之後每次上親去食飯,佢阿爸都會同我講:『女仔唔好講咁多粗口呀,要乖呀。』有時真係嬲到想撕開我男友兩邊,你明唔明啫?」

我明,因為我都係咁嘅人,年中畀Kelly鬧過無數次,我都知自己乞人憎

Facebook原文

上一篇兩性文章:屙尿屙出界係最易令情侶間爭拗

error: