UA戲院全線結業 買票尾3D眼鏡留紀念

UA戲院全線結業,香港人真係感慨萬千,我有個已婚女同事話自己特別懷念沙田UA。

「我住乙明邨吖嘛,不過佢畀MCL接手後就冇去喇,因為結婚搬離咗沙田,當時成日同老公拍拖睇戲,佢嚟乙明邨接我,一齊行過去新城市廣場,有時諗返好似係噚日發生嘅事,原來咩都變晒喇。」

我:「係㗎!回憶總是美好,我女友睇戲好鍾意儲票尾,我成日話佢傻,點知UA執咗之後,啲票尾、現金券、會員卡,仲有3D眼鏡都畀人放上網熱炒,真係有人買㗎咩?」

「唔係啩!睇完啲票尾都有得炒?嗰啲3D眼鏡好雞咋喎!會員卡已經冇用,炒到幾錢呀?」

我打開個拍賣網同佢一齊研究,啲價錢真係嚇親人,普通票尾就幾廿蚊至幾百蚊,本身100蚊嘅現金券就過千,UA會員卡先誇張,過萬蚊,問你服未?

我哋兩個噚日仲笑緊香港人咩都炒,呢啲嘢肯肯定有價冇市,點知今日返工峰迴路轉,嗰位已婚女同事話我知:「我老公上網bid咗幾張UA票尾返嚟,仲有現金券同3D眼鏡,使咗千幾蚊,我嬲到癲咗。」

我:「UA會員卡呢?」

「佢話太貴唔捨得,如果佢連會員卡都買埋,我即刻趕佢出廳瞓。」

又唔使咁嘅,其實佢老公都一樣懷念當時拍拖睇戲嘅日子,想買個實體回憶返嚟好好珍藏啫,都幾浪漫吖……我思疑佢老公有買會員卡,不過見個老婆咁激動,唯有收返埋唔敢拎出嚟。

今晚返屋企睇下有冇UA票尾先,可能我女友以前同啲Ex拍拖都儲唔少,放上網執返餐晏仔都好吖。

error: